Kevadise ühe protsendi asemel prognoositakse majanduskasvuks tänavu 0,8 protsenti ja 2024. aastal 1,7 protsendi asemel 1,4%.

Inflatsioon peaks prognoosiperioodil jätkuvalt langema. ELi tarbijahindade harmoneeritud indeks (THHI) peaks 2023. aastal jõudma 6,5 %ni (võrreldes kevadise 6,7 %ga) ja 2024. aastal 3,2 %ni (3,1 %). Euroala inflatsiooniks 2023. aastal hinnatakse 5,6 % (võrreldes varasema 5,8 %ga) ja 2024. aastal 2,9 % (2,8 %).

Komisjoni majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis: „ELi majandus on pandeemia ja Venemaa agressioonisõja tõttu üle elanud kaks ulatuslikku šokki. Väga kõrge inflatsioonimäär on avaldanud suurt mõju, kuid on nüüd vähenemas. Raskete aegade järel peaks majanduskasv järgmisel aastal veidi taastuma ning seda toetavad ka tugev tööturg, rekordiliselt madal tööpuudus ja hinnasurve leevenemine. Kuigi meie majandus on jätkuvalt kasvuteel, on ebakindlus endiselt suur ja me peame tähelepanelikult jälgima riske. Taaste- ja vastupidavusrahastu raames tehtavad reformid ja investeeringud on endiselt ülimalt olulised, et hoida ELi majandus kasvamas.“

Majanduskasvu aeglustumine

Viimased andmed kinnitavad, et hiljutised suured vapustused on 2023. aasta esimesel poolel mõjunud ELi majandustegevusele pärssivalt. Sisenõudluse nõrkus, eelkõige tarbimises, näitab, et enamiku kaupade ja teenuste kõrged ja ikka veel tõusvad hinnad on suurem probleem, kui kevadises prognoosis eeldati. Seda hoolimata energiahindade langusest ja erakordselt tugevast tööturust, kus töötuse määr on rekordiliselt madal, tööhõive on jätkuvalt kasvanud ja palgad on tõusnud.

Samal ajal näitab ettevõtetele pangalaenude andmise järsk aeglustumine, et rahapoliitika karmistamine on hakanud mõju avaldama. Näitajad osutavad majandustegevuse aeglustumisele suvel ja eelolevatel kuudel, kuna tööstus on jätkuvalt nõrk ja hoog väheneb ka teeninduses, hoolimata turismi kõrghooajast paljudes Euroopa piirkondades.

Hiina kehvadele tulemustele vaatamata on maailmamajandus aasta esimesel poolel eeldatust mõnevõrra paremas seisus. Ülemaailmse majanduskasvu ja kaubanduse väljavaated jäävad kevadega võrreldes üldjoontes siiski samaks, mis tähendab, et ELi majandus ei saa loota välisnõudluse tugevale toetusele.

Üldiselt peaks majanduskasvu aeglustumine ELis kestma 2024. aastani ning range rahapoliitika mõju jääb jätkuvalt majandustegevust piirama. Järgmisel aastal prognoositakse siiski majanduskasvu kerget taastumist, kuna inflatsioon aeglustub, tööturg on jätkuvalt tugev ja reaaltulud järk-järgult taastuvad.

Inflatsioon väheneb veelgi

Inflatsioon aeglustus 2023. aasta esimesel poolel alanevate energiahindade ning toiduainete ja tööstuskaupade mõõduka inflatsioonisurve tõttu. Euroalal jõudis see juulis 5,3 %ni, mis on täpselt pool 2022. aasta oktoobris registreeritud tipptasemest (10,6 %), ja püsis augustis stabiilsena.

Energiahinnad peaksid 2023. aasta lõpuni jätkuvalt langema, kuid aeglases tempos. Prognooside kohaselt peaksid need 2024. aastal kõrgemate naftahindade survel taas veidi tõusma. Teenustesektori inflatsioon on seni olnud oodatust püsivam, kuid see peaks jätkuvalt aeglustuma, kuna rahapoliitika karmistamise tõttu nõudlus väheneb. Toiduainete ja muude tööstuskaupade (v.a energia) hinnad aitavad prognoosiperioodil inflatsiooni jätkuvalt vähendada.

Väljavaadet ohustavad riskid ja ebakindlus

Venemaa jätkuv agressioonisõda Ukraina vastu ja laiemad geopoliitilised pinged kujutavad endast jätkuvalt ohtu ja tekitavad ebakindlust. Lisaks võib rahapoliitika karmistamine mõjutada majandustegevust oodatust rohkem, kuid võib viia ka inflatsiooni kiirema vähenemiseni, mis kiirendaks reaalsissetulekute taastumist. Hinnasurve võib seevastu osutuda püsivamaks. Väljavaadet mõjutavad ka suurenevad kliimariskid, millest annavad tunnistust äärmuslikud ilmastikutingimused ning enneolematud metsa- ja maastikupõlengud ning üleujutused.

2023. aasta suvises majandusprognoosis esitatakse komisjoni 2023. aasta kevadise majandusprognoosi ajakohastatud versioon.