SEB poolt augustis läbi viidud alustavate ettevõtjate uuringust selgus, 49% vastanutest ehk pea pooled uuringus osalejad peavad ettevõtte arendamisel olulisimaks teiste ettevõtjate kogemust. Seejuures soovib kolmandik vastanutest ettevõtlusteemalisi koolitusi ja nõustamist.

Kui 2023 aasta kevadel Norstati poolt läbi viidud alustavate ettevõtjate uuringu tulemustest selgus, et lähiajal ei soovi ettevõtjaks saada 52% vastanud naistest ja 43% meestest, siis augustis läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et aktiivsus on alanenud veelgi - 58% naistest ja 52% meestest ei soovi lähiajal ettevõtlusega alustada. Suurimaks takistuseks peetakse seejuures jätkuvalt stardikapitali ning oskuste/teadmiste puudumist, seda eriti 18-29 aastaste seas.

„Uuringutulemused viitavad inimeste soovile saada tuge ja kinnitust, et ka keerulises ja ettearvamatus majanduskeskkonnas tasuks ettevõtlusega alustada. Oma ettevõttega alustamine jääb siiski tihti rahalise ebakindluse taha,“ selgitas SEB ärikliendi segmendijuht Maarja-Maria Aljas.

Alustavad ettevõtjad soovivad õppida teiste vigadest

SEB tellitud uuringust selgub, et nii Eestis, Lätis kui ka Leedus leiavad nii naised kui ka mehed jätkuvalt, et ettevõtlusega alustamisel vajatakse kõige enam rahalist toetust või soodsaid finantseerimistingimusi, seda kas pangalt või riigilt. Küll aga näitavad SEB äriklientide seas tehtud küsitluse tulemused, et suurimaks motivaatoriks peetakse alustava äri arendamisel kogemuslugusid (49% vastanutest), seejuures soovib kolmandik vastanutest pangalt ettevõtlusega seotud koolitusi, webinare, artikleid ja finantsnõustamist.

„Näeme selgelt, et rahaline tugi ei ole ettevõtlusega alustamisel ainuoluline. Just keerulisematel aegadel on enesekindluse saavutamisel kindlasti abiks juba kogenud ettevõtjate nõu, nii on piltlikult öeldes võimalik õppida teiste tehtud vigadest. Luues sinna juurde strateegiliselt hea äriplaan ning saades täiendusi finantsnõustamisest, on hea stardimaterjal koos ning ei tule teha muud, kui alustada,“ arutles Aljas.

Ettevõtlusega alustamisel nähakse võimalust olla iseseisvam

SEB poolt läbi viidud uuringus leidis 33% vastajatest, et enesekindlus pakub väljundit teha oma era- ja tööelu alased otsused ise. Seejuures tõi 53% vastanutest välja, et ettevõtlusega alustatakse, et olla iseseisvam. 19% uuringus osalejatest teeb aga oma ettevõttega algust vaid raha teenimise eesmärgil.

„Pank toetab alustavaid ettevõtjaid mitmel moel. Lisaks finantsküsimustele, võimaldame ettevõtjatel osaleda nõustamistel, koolitustel ning koguda inspiratsiooni eAkadeemia vahendusel,“ lisas Aljas.