Delegatsioon viibib Eestis kuni 15. septembrini Eesti arengukoostööprojekti raames „Ukraina elamute rekonstrueerimine: suutlikkuse suurendamise ja koostööprogramm elamupiirkondade ülesehituseks Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris“. Koostööprojekti
tegevusi koordineerib Eesti Korteriühistute Liit.

Külastuse eesmärk on tutvuda Eesti elamuvaldkonna korraldusega, elamupiirkondade - nii linnakeskuste kui magalarajoonide renoveerimise plaanidega, rahastuspõhimõtetega, linnaplaneerimise parimate praktikatega, valdkonna strateegiate ja nende rakendamise plaanidega ning korterelamute renoveerimise näidetega, mida võtta eeskujuks Ukraina
elamupiirkondade ülesehituseks ning energiatõhususe parandamiseks.

Delegatsiooni kuuluvad Ukraina elamuorganisatsiooni Housing Ukraine esindajad, taristu eest vastutava ministeeriumi esindaja, Mõkolaivi ja Žõtomõri linnade peaarhitektid koos peaspetsialistidega ning Harkivi linna elamumajanduse eksperdid. Projekti toetab ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Korteriühistute Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul seob Eesti ja Ukraina korteriühistuid pikaajaline hea koostöö – aastatel 2018-2020 aitas liidu juhitud arengukoostöö projekt luua Ukraina elamuorganisatsiooni ning seada suundi Ukraina elamuvaldkonna edasiseks arendamiseks.

„Mullu alanud sõda vajutas edukalt reformide teed sammunud Ukraina elamumajandusele jõhkra pitseri. Purukspommitatud kodud, elamurajoonid tuleb aga üles ehitada, samuti on see võimalus kehvas seisus majade renoveerimiseks, sest sõja eest pagenud inimesed ootavad vaid üht – tagasipöördumist oma koju. Eesti Korteriühistute Liidul on väga hea meel siin koos teiste Eesti organisatsioonidega õlg alla panna,“ rääkis Jaadla.

Delegatsioonil on kavas kohtumised Kliimaministeeriumi, Tallinna Linnavaraameti ja Rakvere linnavalitsusega, samuti külastatakse Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemiat ning kohtutakse korteriühistutega.