Pangandusgrupil on õigus sealjuures suurendada praeguse emissiooni mahtu kuni 35 miljoni euroni. Kokku on uue võlakirjaprogrammi alusel võimalik kaasata kuni 200 miljonit eurot.

Võlakirjade intressimääraks on 10,5% aastas, intresse makstakse kvartaalselt. Võlakirjade lunastamistähtajaks on 29. september 2033. aastal. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.

Allutatus viitab sellele, et tegu on tagamata võlakohustusega investori ees. See tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga (bail-in risk). Riskide kohta saab täpsemalt lugeda prospektist.

Võlakirjade märkimisperiood algab täna kell 10 ja lõpeb 26. septembril kell 16. Pakkumine on suunatud Eesti jae- ja institutsionaalsetele investoritele.

Pakkumise ajakava

  • 12.09.2023 kell 10.00 Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus

  • 26.09.2023 kell 16.00 Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp

  • 27.09.2023 või sellele lähedane kuupäev Allutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine

  • 29.09.2023 või sellele lähedane kuupäev Allutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele

  • 02.10.2023 või sellele lähedane kuupäev Eeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise algus Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas)

LHV plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse LHV allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Augustis kasvasid hoiuste mahud kiiremini kui laenuportfell

LHV Group avaldas täna ka augusti tulemused, kust selgus, et grupp teenis kuuga 12,2 miljonit eurot puhaskasumit.

LHV Groupi konsolideeritud hoiused kasvasid augustis 152 miljoni euro võrra. Tähtajalised hoiused suurenesid 121 miljoni euro võrra, samal ajal kui nõudmiseni hoiused kasvasid 31 miljoni euro võrra.

Grupi konsolideeritud laenuportfell suurenes augustis 43 miljoni euro võrra. Jaelaenud kasvasid 14 miljonit eurot, laenud ettevõtetele aga 29 miljonit eurot. LHV juhitud fondide maht suurenes kuuga 4 miljoni euro võrra. Kuu jooksul töödeldi 4,5 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.