„Silikaat kaevandab ja väärindab Harjumaal ehitus- ja täiteliiva 400 hektaril ning rendime liivakaevanduse maad riigilt. Kui valitsuses valminud maapõueseaduse muudatus praegusel kujul vastu võetakse, siis tõuseks isegi praeguste nn leevendusmeetmete rakendamisel meie maarenditasu katastroofiliselt. Näiteks suureneks renditasu 2026. aastaks ligi 600% võrreldes käesoleva aastaga. Leevendusmeetmeteta suureneks meie renditasu alates järgmisest aastast koguni 6000%, mis tooks kaasa ettevõtte tegevuse lõppemise,“ kirjeldas Silikaat Grupi tegevjuht Anne-Mari Lehtla. „Arvestades, et uute karjääride avamine on väga raske ja aeganõudev, siis oleme peatselt olukorras, kus pealinna ehitus jääb liivapuuduse tõttu hätta.“

„Nii ebaõiglast muudatust oma tegevusajaloost ei mäletagi“

Tööstusharu esindajad ja erialaliidud peavad vajalikuks täiendavaks meetmeks kehtestada aastasele renditasu tõusule 10-protsendiline lagi. See aitaks vähendada enneolematu renditasu tõusu mõju neile, kes tegutsevad Tallinna ja Harjumaa piirkonnas, kus muudatuse aluseks oleva maa maksustamishinna tõus oli kõige teravam. Lehtla lisas, et praeguse kava järgi rakendub maarendi 10% tõusu lae asemel 50%, mis on arusaamatult järsk.

„Nii ebaõiglast muudatust oma tegevusajaloost ei mäletagi. Võite ka ette kujutada, milline mõju sellel on ehitusmaterjalide hinnale, ehitamise hinnale ja näiteks teede korrashoiule või teedeehitusele ning kohalikule betoonitööstusele,“ lisas Lehtla.

„Paljude riiklikult strateegiliselt oluliste objektide ning ehitusprojektide varustuskindlus oleks juba mõne aasta pärast küsimärgi all. Hindame, et ka ehitusmaterjalide hinnad kerkivad lakke ja kohalikud karjäärid võivad konkurentsist välja langeda. Erialaliidud ja ettevõtted on valitsusega sel teemal aktiivses suhtluses olnud alates maikuust ja pakkunud konstruktiivseid lahendusi, kuid see on seni jäänud kahjuks pigem ühepoolseks.“

Rendihinna tõus plaanitud kujul suurendaks veelgi ettevõtjate ebavõrdset positsiooni – Harjumaal tegutseva AS-i Silikaat renditasud suureneksid mõne aastaga kohati ligi kuuekordselt, samas kui kaugemal asuvate kaevandusmaade renditasud kohati mõnevõrra langeksid. Liiva ei ole samas võimalik mõistlike kuludega väljaspoole maakonnapiire transportida, sest liiva transport muutub majanduslikult ja keskkonna aspektist ebamõistlikuks juba siis, kui seda vedada kaugemalt kui 50 kilomeetrit. See tähendab, et näiteks Tallinnas ja Harjumaal ehitusel kasutatav liiv tuleb kaevandada Harjumaal ning seda ei saa tuua kaugematest maardlatest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid