Tootmistulemust mõjutasid peamiselt uued ehituses olevate ning käesoleval aastal valminud uute tuule- ja päikeseparkide toodangud, mis andsid enam kui 90% lisandunud toodangust (kokku +16,7 GWh).

Augusti keskmised tuulekiirused olid nii Eesti kui Leedu tuuleparkides 5,4 m/s (möödunud aasta augustis vastavalt 5,3 m/s ja 5,1 m/s).

„Augusti tootmistulemused näitavad, et Enefit Greeni uutel tuule- ja päikeseparkidel on aina suurem mõju tootmistulemustele. Uutest parkidest lisandus 16,7 gigavatt-tundi taastuvelektrit. Olemasolevates tuuleparkides oleme keskendunud suvisel madalama tuulekiirusega perioodil plaanilistele hooldustele ning ka pikemaid seisakuid kaasa toonud rikete lahendamisele,“ sõnas Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik.

Koostootmise segmendi elektri- ja soojusenergia augusti toodangumahud kasvasid aastaga 18,6% ja 27,8% võrra, mille põhjustas peamiselt võrdlus mulluse nõrgema baasiga (augustis 2022 toimus Iru elektrijaamas 10-päevane planeerimata seisak ja hooldus, millele järgnes pikem remondiseisak septembris).

Augusti pelletitoodang püsis mullusega võrreldes stabiilsel tasemel ja moodustas 13,9 tuhat tonni.