Selle eelduseks on aga kaks tingimust. Esiteks peab Clevon pakkuma investoritele väljumisvõimalust, sealhulgas võib neid olla mitu. Komisjoni esimees Sven Papp sõnas, et Clevon peab ise otsustama, kuidas ta need tingimused täidab ja milliseid väljumisvõimalusi ta oma aktsionäridele pakub. Teiseks tuleb tagada investorite võrdne ja õiglane kohtlemine.

Mehitamata sõidukite tootja Clevoni aktsiatega kauplemine lõpetatakse esimesel võimalusel peale kõigi tingimuste täitmist. Nasdaq Tallinn avalikustab kauplemise lõpetamist puudutavate kuupäevade kohta täiendava informatsiooni peale eelmainitud tingimuste täitmist.