Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Truutsi sõnul kasvas põlevkivist toodetud elektri kogus aastaga 42%, moodustades üle poole (57%) kogu toodetud elektrist. 2021. aastal moodustas põlevkivist toodetud elekter 49% kogu toodetud elektrist. Ka põlevkivigaasist toodetud elektri kogus kasvas 14%.

„Teistest kütustest toodeti vähem elektrit kui varasemal aastal. Maailmas toimuv mõjutas mullu tugevalt kütuste hindu, mis omakorda avaldasid mõju energia tootmiseks tarvitatavate kütuste osakaalule. Aastal 2022 tõusid enamike kütuste maksumused,“ lausus Truuts.

16% elektrist toodeti koostootmisprotsessis, mis võimaldab kasutada kütust säästlikumalt. Koostootmisjaamades toodetakse elektrit ja soojust erinevatest kütustest, kõige suurema panuse energia tootmisel mõõdetuna teradžaulides andis puitkütus. Koostootmisjaamades toodeti elektrienergiat 1394 GWh ja soojusenergiat 4382 GWh.

Taastuvatest allikatest toodetud elektri kogus jäi 2021. aasta tasemele ja moodustas 33% elektri kogutoodangust. Üle poole (52%) taastuvenergiast saadi puidust. Nii tuuleenergiast kui ka puitkütusest saadud elektri kogus kahanes aastases võrdluses ligi 10%. Suurima kasvu (68%) taastuvenergias tegi päikeseenergia, moodustades eelmisel aastal toodetud taastuvenergiast 20%.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid