Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roosi sõnul toimib Eesti ja Venemaa vaheline bussiliiklus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Venemaa transpordiministeeriumi vahelise lepingu järgi välja antud liinilubade alusel. See näeb ette vedude teostamist mõlema riigi veoettevõtete poolt.

„Lux Express kasutab selle mõlemapoolse veokohustuse täitmiseks tütarettevõtet AO Eurolines, kelle bussid on Venemaal registreeritud ja mis ongi need, mida aeg-ajalt Eesti poolel näeb,“ lisas Roos.

Roos märkis, et täna rakendatav piirang ei kohaldu üle 9-kohalisele ühistranspordile. See tähendab, et Euroopa Komisjoni sanktsioonide pakett ei piira ühistranspordi Venemaa ja Euroopa Liidu piiride ülest liikumist. „ELi sanktsioonide paketiga on tehtud erand ühistranspordile – võimalus säilitatakse inimestele, kellel on kaalukas vajadus Venemaa piiri üleseks liikumiseks,“ selgitas Roos.

Juulis ja augustis ületas Lux Expressi teenindavate reisidega Venemaa piiri 122 erineva riigi kodakondsusega inimest.