Mida koostöö EIF-iga SME Finance’i jaoks tähendab?

EIF-i kuni 80-protsendiliste portfelligarantiide toel saame me laiendada ettevõtetele laenude, liisingu ja faktooringu andmist, et aidata neil saavutada uut kasvu, investeerides innovatsiooni, jätkusuutlikkuse või digitaliseerimise projektidesse.

Lisaks saame me programmi raames pakkuda klientidele kuni 50 000 euro suurust lisatagatiseta mikrofinantseerimist, mis on ette nähtud justnimelt väikestele ettevõtetele, kus töötab kuni kümme inimest ja mille aastane müügikäive ei ületa kaht miljonit eurot.

EIF-iga sõlmitud tagatisleping võimaldab meil vähendada tagatisele esitatavaid nõudeid või mõnel juhul tagatise nõudest üldse loobuda. See omakorda parandab veelgi VKE-de võimalusi saada vajalikku rahastust siis, kui pankade pakutavad tingimused ei vasta ettevõtjate ootustele.

Millised on need ettevõtted, millel on võimalus sellest 40 miljoni euro suurusest rahastusest osa saada ja milliseks otstarbeks seda kasutada võib?

EIF-i garantiiga laenu saab kasutada näiteks digilahenduste ja tehnoloogiliste uuenduste juurutamiseks. Lisaks veel taastuvenergia, ehitus- või renoveerimisprojektide ja jäätmete vähendamise algatusteks, kuid ka sotsiaalse juurdepääsetavuse parandamiseks. Laenu saab taotleda ka põllumees, kes soovib investeerida kestlike ja mahepõllumajanduslike tavade arendamisse.

EIF-i ja SME Finance’i koostöös pakutavast rahastusest on võimalik osa saada suuremal osal Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest. Välistatud sektoreid leidub aga ka, nagu näiteks energiaintensiivsed ettevõtted, fossiilkütustel põhineva energiatootmise ettevõtted või ka alkoholi ja tubaka tootmise ning müügiga tegelevad ettevõtted. Nimekiri on tegelikult pikem, aga üldiselt on välistatud sektoreid pigem vähe.

Euroopa Komisjoni uuringu kohaselt lükkavad näiteks Leedu pangad tagasi tervelt kolmandiku väikeettevõtete laenutaotlustest, mis on üks Euroopa Liidu kõrgemaid näitajaid. Eestis aga loobub keskmiselt iga kümnes väikeettevõtja panga pakutavast finantseeringust pärast seda, kui on tutvunud kuludega, mis sellega kaasnevad.

Kui pika aja jooksul see tagatisleping kehtib?

Nii mikrolaenu kui ka finantseerimist jätkusuutlikkuse tagamiseks, digitaliseerimiseks ja innovatsiooniks saab taotleda kuni kolmeks aastaks 12-aastase tagasimaksegraafikuga. SME Finance saab Baltimaades, Soomes ja Hollandis InvestEU programmi raames EIF-i käendusega kokku väljastada finantseerimist kuni 40 miljoni euro ulatuses. Seega, kellel on huvi ja vajadus, sellel tasub taotluse esitamisega kiirustada.

SME Finance

SME Finance revolutsioneerib VKE-de kasvu rahastamise võimalusi. Aastal 2016 Leedus Vilniuses asutatud ettevõte on praeguseks väljastanud juba enam kui 1,5 miljardi euro väärtuses käibekapitali enam kui 3000 kasvavale ettevõttele Euroopas. SME Finance'i rohkem kui sajast pangandus- ja tehnoloogiaprofessionaalist koosnev meeskond pakub paremat, kiiremat, õiglasemat alternatiivi traditsioonilistele pankadele ning finantslahendusi isegi lühikese kauplemisajalooga ettevõtetele. Laenuotsused toimuvad AI-põhise rahastamisplatvormi kaudu, mis teeb täpsed ja eelarvamustevabad laenuotsused vaid ühe tunni jooksul. Esindustega kolmes Balti riigis ja Soomes laienes ettevõte 2023. aasta aprillis ka Hollandisse.

EIF

EIF on osa Euroopa Investeerimispanga Grupist. Selle keskne missioon on toetada Euroopa VKE-sid, parandades nende juurdepääsu rahastamisele. EIF kavandab ja arendab riski- ning kasvukapitali, tagatisi ja mikrokrediidiinstrumente, mis on suunatud spetsiaalselt sellele turusegmendile. Selles rollis edendab EIF EL-i eesmärke innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse, ettevõtluse, majanduskasvu ja tööhõive toetamisel.

InvestEU programm

InvestEU programm pakub EL-ile olulist pikaajalist rahastamist, võimendades jätkusuutliku taastumise toetamiseks olulisi era- ja avaliku sektori vahendeid. Samuti aitab see mobiliseerida erainvesteeringuid EL-i poliitiliste prioriteetide tarbeks, nagu Euroopa roheline kokkulepe ja digiüleminek. InvestEU programm koondab ühe katuse alla palju praegu Euroopa Liidus investeeringute toetamiseks saadaolevaid EL-i rahastamisvahendeid, muutes investeerimisprojektide rahastamise Euroopas lihtsamaks, tõhusamaks ja paindlikumaks. Programm koosneb kolmest komponendist: InvestEU fond, InvestEU nõuandekeskus ja InvestEU portaal. InvestEU fondi rakendatakse finantspartnerite kaudu, kes investeerivad projektidesse, kasutades EL-i 26,2 miljardi euro suurust eelarvetagatist. Kogu eelarvetagatis toetab rakenduspartnerite investeerimisprojekte, suurendab nende riskitalumise võimet ja mobiliseerib seeläbi vähemalt 372 miljardit eurot täiendavaid investeeringuid.

Finantsteenust pakub SME Finance Estonia OÜ. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega veebilehel www.smefinance.eu/et ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Jaga
Kommentaarid