Enefit Green kasutab kaasatavat laenukapitali Sopi-Tootsi tuulepargi ehitamiseks Eestis. Sopi-Tootsi tuulepark on suurim Eestis ehitatavatest tuuleparkidest võimsusega 255 MW. Peale valmimist 2025. aastal katab tuulepark umbes 40% Eesti majapidamiste aastasest elektritarbimisest. Tegu on Eesti seni suurima üksikinvesteeringuga maismaa tuuleenergiasse. Tuulepark ehitatakse Eesti edelaossa, umbes 30 kilomeetri kaugusele Pärnu lahest ja Pärnu linnast.

„Tuulepark suurendab tuuleenergia tootmist riigis ligi 80% võrra, vähendades samal ajal tugevat sõltuvust põlevkivist,“ ütles EIP asepresident Thomas Östros, kes vastutab panga tegevuse eest Eestis. „EIP-l on hea meel allkirjastada see oluline laenuleping, et toetada kliimameetmeid kui ka ühtekuuluvust, vähendada Eesti süsinikudioksiidiheitmeid ning panustada kliimaneutraalsusesse.“

Enefit Green ehitab praegu viit tuuleparki ja kolme päikeseparki Eestis, Leedus, Poolas ja Soomes koguvõimsusega 608 MW. Käesoleval aastal on valminud ja tööle pandud Purtse hübriidpark Eestis ning Zambrowi päikesepark Poolas koguvõimsusega 62MW. Järgneva poole aasta jooksul on valmimas 43 MW Šilale II ja 75 MW Akmene tuulepargid Leedus, 72MW Tolpanvaara tuulepark Soomes, 6MW Debniku ning 3MW Estonia päikesepargid vastavalt Poolas ja Eestis.