„Kuigi ligi seitsme aasta jooksul oli euribori väärtus null või negatiivne, siis nüüd oleme naasnud olukorda, kus rahal on taas hind ehk baasintressimäär on positiivne ja tänaseks on ajalooliselt ühel kõrgemal tasemel. See on tähendanud ka seda, et oleme ligi aasta jooksul pidevalt tõstnud nii eraisikute kui ettevõtete hoiuste intressimäärasid – väga paljud kliendid on seda võimalust ära kasutanud ja teeninud oma raha hoiustamiselt märkimisväärset tulu,“ ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Ta lisas: „Samas näeme, et meil on siiski küllalt palju erakliente, kes pole veel oma vaba raha pikemaks ajaks hoiustanud – nemad on jäänud intressitulu teenimise võimalusest paraku kõrvale. Seetõttu kehtestame eraklientide arvelduskontol olevate säästude jäägile 0,4% intressi aastas kuni 5000 euro suurusele kontojäägile, seda ületavalt summalt arvestame intressi 0,01%. Nii saavad kliendid edaspidi teenida tulu ka rahalt, mida nad kasutatavad igapäevasteks tehinguteks ja mis seisab nende arvelduskontol.“

Pikaajaliseks säästmiseks sobivad hoiused

„Kui kliendil on vaba raha, mida pole tarvis iga päev kasutada või mida kogutakse pikema perspektiiviga mingil konkreetsel eesmärgil, siis need säästud on mõistlik paigutada konkreetseks perioodiks tähtajalisele hoiusele, mille intress on kõige kõrgem. Selliselt saab oma sääste inflatsiooni ja sellega kaasneva ostujõu languse eest paremini kaitsta ning raha väärtust säilitada ja kasvatada,“ selgitas Leppänen.

Teine alternatiiv säästmiseks on kogumishoius, mis on oluliselt paindlikum, sest raha saab kasutusse võtta kolmepäevase etteteatamisega ning seni kogunenud intress sealjuures säilib. Kogumishoius ei ole kindla tähtajaga ja sinna on võimalik jooksvalt raha lisada.

Arvelduskontol on ligi kolmveerand säästudest

Hoiuste intressid on aasta jooksul jõudsalt tõusnud. Eraisikute hoiuste osakaal on aasta algusest kasvanud ligi 80% ja hetkel on hoiustel juba ligi veerand (27%) eraisikute säästudest.

SEB arvestab intressi arvelduskontol hoitavalt rahalt iga päev päeva lõpu seisuga ja see makstakse välja kord kuus. Muudatus ei mõjuta arvelduskonto kasutamist ja selleks ei ole vaja allkirjastada täiendavaid kokkuleppeid.