Lühikeseks müük (ingl k short selling) on kauplemistehnika, kus panustatakse aktsiahinna langusele. Eesmärk on müüa kõrgelt ja osta madalalt, mis võimaldab kasumit teenida ka langeval turul, kuigi riskid on seejuures suuremad. Tehniliselt näeb lühikeseks müük välja nii, et aktsiad laenatakse maaklerilt kokkuleppega need hiljem tagastada ning müüakse siis maha.

Kui aktsiate hinnad pärast väärtpaberite laenuks võtmist ja ära müümist langevad, siis aktsiate müügi ja tagasiostu hinnavahe on kasum. Kui aga aktsiahind peaks hoopis üles liikuma, võib lühikeseks müüja seista silmitsi piiramatu kahjumiga.