Valitsus on praegu otsustamas Loodusmaja rahastamise üle. Tegu on algatusega, kus riik näitab eeskuju ehitussektori keskkonnajalajälje vähendamisel ja energiatõhusa hoone loomisel.

70 miljonit maksvasse hoonesse on täna plaanitud Loodusmuuseum ja Kliimaministeeriumi allasutused. Uue hoone asemel on räägitud ka alternatiivist vanade hoonete renoveerimise näol, mille hind oleks suurusjärgus 50 miljonit. Puidust loodusmaja tahtetakse finantseerida CO₂ kvoodi ja vanade hoonete müügist.