Seni oli juriidilist isikut võimalik vastutusele võtta vaid siis, kui süüteo pani juriidilise isiku huvides toime juriidilise isiku organ, juhtivtöötaja või konkreetne pädev esindaja. Novembrist saab juriidilise isiku võtta vastutusele ka siis, kui süüteo pani juriidilise isiku huvides toime ükskõik milline füüsiline isik juriidilise isiku esindaja korraldusel, puuduliku töökorralduse või ebapiisava järelevalve tõttu, selgitas justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Andreas Kangur.

Ta lisas, et juriidilised isikud vastutavad muudatuse järgi ka siis, kui süüteo saab toime panna vaid spetsiifiline juriidiline isik ning füüsilise isiku vastutus teo eest pole võimalik. Varem peeti juriidilise isiku vastutuse eelduseks, et vahetult teo toime pannud füüsiline isik täidaks oma teoga süüteokoosseisu tunnused.