Swedbanki liisingu valdkonnajuht Karin Saar ütleb, et nad ei soovita Swedbankist liisinguga ostetud sõidukiga Venemaale reisida. Otsustades sõidukiga Venemaale reisida, võtab klient endale suure riski.

„Swedbanki kaskokindlustuse tüüptingimuste järgi kasko Venemaal ei kehti. Samuti on kindlustustingimustes kirjas, et kindlustusjuhtumiks ei loeta vara sundvõõrandamist. Liisinguga võetud kohustus on kliendi vastutus ja see tuleb täita,“ ütleb Saar.

Coop Liisingu juht Martin Ilves selgitab, et üldiselt on vara sundvõõrandamine kõikide kindlustusseltside puhul välistus ja selliseid juhtumeid kliendile ei korvata. Kui liisitud auto konfiskeeritakse, peab liisinguvõtja täitma siiski kõik oma kohustused liisinguandja ees.

„Coop Liising ega Coop Kindlustusmaakler ei paku ühelegi oma liisingu ega kindlustuslepingule kindlustuskaitset Venemaa ega Valgevene jaoks,“ lisab ta.

Luminor Liising kõneisik ütleb, et nad ei väljasta volikirju sõiduki sisenemiseks Venemaale ja Valgevenesse ning nad on sellest ka oma kliente teavitanud.