Turundajate palgaootus ületab reaalselt teenitavat palka 525 euroga ehk palgasurve antud valdkonnas on pisut madalam (23%) kui Eestis keskmiselt (25%).

Turundusosakonna juhtide palgaootus ületab 3000 euro piiri (3046 eurot, palgasurve 23%), tippspetsialistidel on palgaootuseks 2477 eurot (palgasurve 31%) ja keskastme spetsialistidel 2121 eurot (palgasurve 26%).

Pooled turundusvaldkonna töötajad tõid uuringus välja, et nende põhipalk on aastaga tõusnud ja 43% valdkonna töötajatest olid viimase aasta jooksul saanud ka preemiaid ning lisatasusid, mille osatähtsus oli 93% nende töötasust.

Turundajad on tööotsingutel aktiivsed

Enam kui pooled turundajad (58%) on tänavu saanud kutseid uuele töökohale kandideerimiseks, mida on enam kui kõikide vastajate seas keskmiselt (43%).

Uuringu tulemused näitavad, et turundusvaldkonna töötajad on keskmisest enam avatud töökohavahetusele – tervelt 40% turundajatest on kandideerinud viimase kuue kuu jooksul uuele töökohale, mida on märksa enam kui Eestis keskmiselt (26%). Töökoha vahetamisel kerkib pisut ka turundajate palgaootus, tõustes 2368 euroni.

Keskmiselt on viimastel kuudel ühe turundusvaldkonna ametikoha nimel konkureerimas 60 töövõtjat, näitab cvkeskus.ee statistika. Seda on 65% enam kui eelmisel aastal samal ajal.

60% turundajatest kasutab oma töös ChatGPT-d

Kui keskmiselt kasutavad Eestis oma töös ChatGPT-d ja muid tekstiloome tehnoloogiaid 30% töötajatest, siis turundajate seas on tehisintellekti rakendamine tervelt kaks korda populaarsem.

Enamasti kasutavad turundajad tehisintellekti abi ideede genereerimiseks (seda oli teinud 81% vastajatest) ja tekstiloomeks (66% vastajatest).

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid