„Õhu kvaliteet halveneb külmal ajal just tiheasustusega piirkondades, sest kütmisel paiskub õhku tervisele ohtlikke peenosakesi ja muid saasteaineid. Välisõhuseire andmetele tuginedes on välja selgitatud piirkonnad, kus peenosakesi on kütteperioodil õhus lubatust rohkem ning nende piirkondade inimestel avanebki võimalus oma küttekolle riigi toel uuega asendada,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse eluaseme-​ ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.

Toetust saab kuni 70 protsendi ulatuses

Toetust saab taotleda linnades, kus selle arvatav mõju õhukvaliteedile ning inimeste tervisele on kõige suurem. Linnad on välja valitud Eesti keskkonnauuringute keskuse uuringu põhjal.

Sõltuvalt piirkonnast on toetuse määr kas 50 või 70 protsenti. 70-​protsendiline toetusmäär on kütteseadme uuendamiseks Ida-​Virumaal Jõhvis, Kiviõlis ja Sillamäel; Jõgevamaal Jõgeval ja Põltsamaal; Valgamaal Valgas, Otepääl ja Tõrvas.

50-​protsendiline toetusmäär on Tallinnas Pirital, Nõmmel, Kesklinnas, Kristiines ja Põhja-​Tallinnas ning teistest linnadest Tartus, Viljandis, Rakveres, Kuressaares, Keilas, Võrus, Türil, Sauel, Paides, Tapal, Kärdlas, Elvas, Haapsalus, Karksi-​Nuial, Kilingi-​Nõmmel ja Pärnus.

Kuni 10 000 eurot

Toetuse saamiseks peab taotleja elamu olema kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari. Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal-​ või kohtküte ja energiaallikaliigina tahke kütus. Samuti peab ehitisregistris peamiseks kasutusotstarbeks olema määratud üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamu, aga ka ridaelamu sektsioon, kahe korteriga elamu sektsioon või kaksikelamu sektsioon, kui nendel on autonoomne küttesüsteem.

Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud e-​toetuse keskkonna kaudu kuni eelarve täitumiseni. Suurim toetuse summa on 10 000 eurot, seega saab 18,5 miljoni euro suuruse eelarvega meetmest toetada vähemalt 1850 elamu kütteseadme uuendamist.

Uuendatud 18.09 kell 12.40!

Taotluste vastuvõtt peatati tehnilise rikke tõttu

RTK hallatav struktuuritoetuste e-keskkond ei pidanud suurele taotlejate huvile vastu ning veidi pärast taotlusvooru avanemist kell 9 jooksis süsteem kokku. Praegu on taotluste vastuvõtt rikete kõrvaldamise ajaks peatatud. Uue taotlusvooru avamise täpne kuupäev antakse teada 25. septembril.

RTK peadirektori asetäitja Urmo Merila sõnul oli tegemist pretsedenditu juhtumiga e-toetuste süsteemi ajaloos. „Esiteks vabandame kõigi taotlejate ees, kes üritasid täna hommikul väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetust e-toetuste süsteemi kaudu taotleda. Taotlejate sedavõrd suur hulk on esmakordne ja tõenäoliselt ei pidanud taotluste esitamise keskkond nii suurele koormusele vastu. Tegeleme koostöös rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusega (RMIT) tõrke põhjuste välja selgitamisega ja täiustame süsteeme, et välistada tulevikus sellised intsidendid. Anname kohe teada, kui e-toetuste keskkond on taas kasutajatele avatud.“

Vooru taasavamisest teavitatakse nädala jooksul leheküljel https://kredex.ee/kutteseadmete-toetus.