Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise ning vabatahtliku omakapitali reservi loomise eesmärk on võimaldada TextMagic AS-i aktsionäridele dividendide väljamakseid, märkis ettevõte varasemas börsiteates.

Vabatahtliku reservi loomiseks plaanib TextMagic AS esmalt fondiemissiooni kaudu suurendada iga aktsia arvestuslikku väärtust 6,02 euro võrra ning seejärel vähendada iga aktsia arvestuslikku väärtust 6,02 euro võrra aktsiakapitali vähendamise teel. Vähendamise tulemusena tekib vabatahtlik reserv. Protsessi jooksul aktsionäride osalused ei muutu ning aktsia nimiväärtus on protsessi lõpus 0,10 eurot aktsia kohta.

Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 06.09.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 06.09.2023; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud osalema fondiemissioonis.