Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on Eestis juba kuuendat kvartalit majanduslangus, mis on kujunenud laiapindseks. „Ebakindlus on suur nii tarbijate kui ettevõtete seas. Inimeste ostujõud on vähenenud ning tööstustoodang järsult kukkunud,“ ütles ta.

Erikomisjoni istungile on kutsutud rahandusministeeriumi esindaja Raul Lättemäe, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, Eesti konjunktuuriinstituudi juhataja Peeter Raudsepp, Eesti suurettevõtjate assotsiatsiooni juhatuse esimees Väino Kaldoja ning Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni juhatuse esimees Ille Nakurt-Murumaa.

Rahandusministeeriumi esindaja Raul Lättemäe selgitas: „Keskmine palk nominaalnäitajates on kasvanud, aga hinnatõusuga jagades pigem kahanenud. Erasektori kindlustunne on languses ja EL-i keskmisest allpool. Kindlustunne on meie piirkonnas väikseim, eestlased on ühed pessimistlikuimad.“

„Pikaajaline väljakutse on minu arvates see, et kriisiaastate ja eelarvereeglite pausil olemise varjus on ühekorraga ehitatud avalike teenuste- ja toetustega ning madala maksukoormusega riiki, kuid pikaajaliselt on selline kahel rajal jätkamine võimatu,“ lisas Lättemäe. „Ebarealistlik on oodata, et pikaajaline probleem laheneb pelgalt majanduse käima tõmbamisega.“

„Peaksime nelja aastaga hüppama brittide elatustasemeni - eelmine pingutus võttis meilt 20 aastat. Vaja on sisulisemat plaani, sest oleme Rootsist ja Saksamaast 20 aastat maas, võrdluses oleme Šveits 1995. aastal,“ lisas Lättemäe.

Eesti konjunktuuriinstituudi juhataja Peeter Raudsepa vaates on natuke diskuteeritav, kas kõike saaks selgitada tsüklilisusega, - et küll see negatiivne tsükkel üle läheb. „Minu arvates asume riigina täiesti uues majanduskeskkonnas,“ sõnas Raudsepp.

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni juhatuse esimees Ille Nakurt-Murumaa lisas, et valitsuse ad hoc otsused lisavad ebakindlusele vunki. „Töötus täna veel ei kasva, aga hakkab kasvama.“

Mida teeb riigieelarve kontrolli erikomisjon?

www.riigikogu.ee

Riigieelarve kontrolli erikomisjon on riigikogu komisjon, mis kontrollib koostöös riigikontrolliga vabariigi valitsust, et riigieelarve oleks täidetud ning riigi vara ja eelarve vahendeid kasutataks säästlikult, otstarbekalt ja õiguspäraselt.

Erikomisjon

  • vaatab läbi riigi majandusaasta koondaruande ja selle kontrolliaruande;

  • tegeleb avaliku sektori auditeerimise küsimustega;

  • arutab riigikontrolli kontrolliaruandeid ja ülevaateid ning riigikontrolöri tõstatatud olulisi küsimusi;

  • teavitab riigikontrolli probleemidest, mis on jõudnud komisjoni liikmeteni suhtlemisel ameti- ja eraisikutega;

  • võtab riigikontrolli informatsiooni alusel seisukoha riigikontrolli tegevuse takistamise juhtude kohta.

Kõik riigieelarve kontrolli erikomisjoni videod leiab siit.