Seoses kuueaastase ametiaja lõppemisega Eestis, siirdus senine peadirektor ja juhatuse liige Dennis Antamo tagasi Neste kontserni juurde Soome ning tema positsiooni Eestis võttis üle Matti Tähti. Neste Eesti juhatus on kaheliikmeline ja sinna kuuluvad Matti Tähti ja Ülle Tamme.

Tähti sõnul seisavad järgnevatel aastatel kütuseturul ees kõige pöördelisemad ajad. Kurssi määravad globaalne turg ja taastuvenergia laialdane kasutuselevõtt kõigis majandusharudes. „Varem või hiljem jõuavad need muudatused ka kohalikele turgudele, kus meie esmane ülesanne on olla usaldusväärne, innovaatiline ja turvaline teenusepakkuja,“ ütleb Neste Eesti uus peadirektor.

„Selle sügise uus projekt on Neste neljakohaliste elektrilaadijate võrgustiku käivitamine Eestis. Teadaolevalt oleme esimesed Baltikumis, kes pakub avaliku teenusena sajaprotsendiliselt taastuvelektriga laadimist,“ sõnab Tähti. „See on hea täiendus Neste poolt Eestis pakutavale taastuvkütuste teenusteportfelli, kus on juba olemas Neste MY taastuvtoorainetest diislikütus, mis aitab ühiskonnal teha reaalseid samme kütuste CO2 heite vähendamiseks.“

Neste Eesti AS kohaliku ettevõttena on Matti Tähti sõnul osaline Neste kontserni strateegilises üleminekus taastuvkütustele ja ringmajanduspõhisele tootmisele. „Nende eesmärkide nimel tehakse tööd Soomes ja mujal, aga kuni uued kütuselahendused on veel laboris, jätkame traditsiooniliste kütusetoodete pakkumist kvaliteetsel ja usaldusväärsel tasemel. Siht on aga hiljemalt 2030ndate keskpaigas Eestile lähimas Neste Porvoo kütusetehases naftapõhiste kütuste tootmine lõpetamine, sellega seoses muutub ja täieneb meie tootevalik oluliselt.“

Neste Eesti jätkab oma teenuste ja tootearendust koostöös klientidega ning kindlustab, et klientide huvid on esikohal ka tulevikus. Samuti peetakse Nestes oluliseks töötajate heaolu. „Meile on tähtis, et iga töötaja jõuab pärast tööpäeva turvaliselt koju,“ ütleb Matti Tähti.

Matti Tähti (38) on oma mitmekülgse töökogemuse omandanud Neste kontsernis, kuhu ta suundus pärast ülikooli lõpetamist. Ta on abielus ja kahe lapse isa, harrastab sporti (golf, tennis, padel) ja osaleb vabatahtlikuna Soome riigikaitse tegevustes.