Uus Eesti transpordikütuste ühingu juht on kütusevaldkonnaga lähedalt kokku puutunud maksu- ja tolliametis, kus ta juhtis kütusega seotud maksumenetluste üksust. Krista-Maria Alas omab magistrikraadi Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna õigusteaduse erialal ning on läbinud erinevaid juhtimisalaseid täiendprogramme.

Sobivaim kandidaat

Krista-Maria Alas võtab ameti üle kütusemüüjate esindusorganisatsiooni neli aastat juhtinud Mart Raamatult. Eesti transpordikütuste ühingu juhatuse liikme Ülle Tamme sõnul leidis liikmete üldkoosolek, et ühingu lähi- ja pikaajaliste eesmärkide edukaks saavutamiseks on Krista-Maria Alas sobivaim kandidaat.

„Näeme järjest enam, et transpordi- ja kütusesektorit peamiselt mõjutavateks aspektideks on kliima- ja keskkonnaküsimused, mis kanduvad üle ka riiklikusse maksupoliitikasse. Tugeva maksunduse ja õigusteaduse taustaga juhil saab olema võtmeroll riigi ning ettevõtete sujuva koostöö tagamisel. Uue juhi esimeseks suurimaks väljakutseks saab olema sektori sujuv muutmine säästlikumaks ning panustamine uue kliimaseaduse väljatöötamisse,“ lisas Tamme.

Intrigeeriv väljakutse

Krista-Maria leiab, et uus väljakutse on väga intrigeeriv. „Olles varasemalt maksu- ja tolliametis töötades kütuse valdkonnaga tegelenud, on ülimalt põnev asuda juhtima ühingut, mis koondab Eesti suurimad transpordikütuste tarnijaid. Kütusesektor ühendab endas nii maksu- kui ka majanduspoliitilisi aspekte, mistõttu on riigi poolt põhjalikult läbimõeldud ja töötavad regulatsioonid väga tähtsad. Kliimaeesmärkide täitmine mõjutab lähiaastatel märgatavalt kütusesektorit. Kahtlemata saab väljakutseks olema ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamine. Riik peab koostöös erasektoriga kujundama selge ja etteaimatava regulatiivse keskkonna – siis on võimalik kõige efektiivsemalt ka eesmärgid saavutada,“ märkis Krista-Maria.

MTÜ Eesti Transpordikütuste Ühing on Eesti transpordikütuseid käitlevate ettevõtete esindusorganisatsioon, mis ühendab täna 13 liiget.