Poola kutsub Euroopat üles keelustama Venemaa teemantide importi, mille müük tõi 2021. aastal Venemaa eelarvesse 4,5 miljardit dollarit. Lisaks kutsub riik üles kehtestama individuaalseid sanktsioone Venemaa teemandifirmale Alrosa. „Alrosa on aastaid toetanud Venemaa relvajõude ja Venemaa sõjapüüdlusi Ukrainas nii otseselt kui ka kaudselt,“ kirjutab Poola leht.

Euroopa Liit on leppinud kokku 11 sanktsioonipaketis Venemaa vastu. Lisaks peaks EL keelama ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste osutamise Venemaa üksustele, sealhulgas arvutitarkvara, küberturvalisuse teenused ja muud IKT-/IT-teenused.

„Venemaa vastu suunatud 8. sanktsioonipaketis keelati IT-konsultatsiooniteenused. See on üsna kitsas reguleerimisala. 9. ja 10. sanktsioonipaketiga ei keelatud enam IKT-teenuseid. Me kutsume üles lisama keelu alla ka teisi teenuseid,“ ütles Poola.

Keelata ära ka veeldatud naftagaas

Poola sõnul peaks EL ka lõpetama Venemaa veeldatud naftagaasi ostmise, et säilitada veeldatud naftagaasituru terviklikkus ja läbipaistvus. „Kuigi veeldatud naftagaas on naftatoode, ei ole see kuulunud ELi embargo reguleerimisalasse,“ ütles Poola.

Ettepanekut kaalub Euroopa Komisjon. Lõplik ELi sanktsioonipakett Venemaa vastu ei pruugi sisaldada kõiki Poola ettepaneku elemente.

Poola nõuab ka Venemaa sünteetilise kautšuki impordikvoodi vähendamist, mis kehtestati 10. sanktsioonipaketiga. Lisaks nõuab riik Venemaa terasvormide ja naatriumhüdroksiidi impordi keelustamist. Poola teeb ettepaneku lisada uude paketti rohkem Venemaa sõjatööstusettevõtteid.

Sanktsioonid Valgevene vastu

Uusi sanktsioone nõuab Poola ka Valgevene vastu, mis on olnud Moskva liitlane Ukraina sõjas. „2023. aasta juulis vastu võetud Valgevene minisanktsioonide pakett ei ole piisav kaitse Venemaa piiravatest meetmetest kõrvalehoidmise vastu,“ ütles Poola.

„On hädavajalik, et EL võtaks vastu uue Valgevene sanktsioonipaketi, mis ühtlustab sanktsioonid Venemaaga. Praegu on süsteemne lünk, kus Valgevenest saab ELi Venemaa-vastastest sanktsioonidest kõrvalehoidmise keskus.“