„MTA teenindusbüroode eelmise aasta külastatavuse numbrid näitasid, et füüsilise isiku deklaratsiooni välisel ajal maist jaanuarini oli arvukalt päevi, kui mõnes MTA teenindusbüroos ei käinud kohal ühtki klienti,“ ütles maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. „Inimesed pöörduvad üha enam MTA e-kanalite poole ning rahulolu MTA e-teenustega on väga kõrge. Täna oleme jõudnud seisu, kus saame nõudluse puudumise tõttu teha otsuse loobuda teenusest, mida inimesed senises mahus enam ei vaja ning mille ülevalhoidmine on maksumaksjale ebamõistlik igakuine kulu.“

Kevadel MTA läbi viidud analüüs sedastas, et kõige väiksema külastatavusega teenindusbürood on Kärdlas, Haapsalus, Põlvas, Raplas, Paides ja Jõgeval. Keskmiselt käib neis büroodes üheksal kuul aastas 2,76 klienti päevas, mis on 0,86 klienti teenindaja kohta. Kolmel kuul aastas, veebruarist aprilli lõpuni kestval füüsilise isiku deklaratsiooni (FIDEK) esitamise perioodil käib neis MTA büroodes keskmiselt 12,28 klienti päevas ehk umbes 3,82 klienti teenindaja kohta. Klienditeeninduse koormus on vähenenud ka Kuressaare, Valga, Rakvere, Viljandi ja Võru büroos.

„Sõltuvalt teenindusbüroo külastatavusest, kliendisegmendist, asukohast ja kohalikku riigimajja kolimise võimalusest oleme püüdnud leida iga büroo ning selle külastajate jaoks kohase lahenduse,“ ütles Uukkivi.

Mitu bürood on avatud vaid tuludeklaratsiooni esitamise ajal

Pärast järgmise FIDEK perioodi lõppu 2024. aasta mais lõpetatakse kohapealne teenindamine üheksaks kuuks Kärdla, Jõgeva ja Rapla büroodes ning MTA tagab silmast-silma teenindamise taas FIDEK perioodiks, mil inimesed rohkem nõustamist vajavad. Kuigi paberkandjal esitatud deklaratsioonide arv on vähenenud 3%-ni deklaratsioonide arvust, tagab MTA FIDEK perioodil silmast-silma teenindamise riigimajas seni, kuni selle vastu nõudlust jagub.

Põlva bürood külastanud inimesed suunatakse nõustamisele Võru või Tartu büroosse. Paide, Haapsalu, Kuressaare, Valga, Rakvere, Viljandi ja Võru teenindusbüroo lahtiolekuaegu vähendatakse ning on alates 2024. aasta maist avatud kolmel päeval nädalas.

MTA teenindusbüroode viimase kolme aasta keskmine külastatavus võrreldes eelmise nelja aasta perioodiga on langenud 34% ning kohapealne külastatavus ei ole taastunud ka pärast COVID-19-aegset sulgemist. Inimesed kasutavad peamiselt MTA e-kanalite või infoliini teenuseid või saadavad e-kirja ning ei käi enam teenindusbüroos nõustamisel.

MTA koduleht on Eesti riigiasutustest kõige suurema külastatavusega veebileht, 2022. aastal oli sel ligi 11 mln kontakti ning aastaga on logimiste arv kasvanud 17,8%. Iseteeninduskeskkonda e-MTA külastati eelmisel aastal ligi 9 mln korda. Lisaks on teenindusbüroodele alternatiivsete kanalite tagasiside positiivne, käesoleva aasta andmetel on kliendi rahuloluindeks MTA e-teenustega 78,7%, telefoniteenusega 86,8% ning e-kirja teel nõustamisega 72,5%.