„Minu isiklik seisukoht on, et seniste maksumäärade, tasude ja riigilõivude tõstmise ning uute põnevate maksude väljamõtlemise asemel tuleks tõsiselt tegeleda riigi poolt osutatavate teenuste ja hüvede ülevaatamisega,“ ütles Eesti põllumajandus-kaubanduskoja tegevjuht Ants Noot. Ta lisas, et väikse riigina ei suuda Eesti kõiki täna avaliku sektori poolt osutatavaid teenuseid osutada, mis üldiselt on inimestele ka tasuta.

Noot tõi välja ettepaneku proovida seniseid teenuseid anda kas erasektorile, kohalikele kogukondadele või muuta need tasuliseks. „Palju on räägitud ka erinevate toetuste vajaduspõhisest maksmisest, kuid midagi reaalset ette võetud senini ei ole,“ tõdes ta.

Noodi hinnangul tasuks uuesti ette võtta riigireformi sihtasutuse 2019. aastal välja töötatud terviklik riigireformi kontseptsioon ja leida üles punktid, mille realiseerimine on jõukohane. Praegu pole tema sõnul kuulda sellest vaatenurgast lähtuvalt diskussiooni ja ideid. „Kogu aur on suunatud eelkõige maksukoormuse suurendamisele, mis pikas perspektiivis kindlasti jätkusuutlik ei ole ja majanduse ning ühiskonna kui terviku arengule kuidagi kaasa ei aita.“