„Meil on tekkinud olukorra pärast väga kahju. Selgitame, et tarbijakaitseseaduse kohaselt ei saa komisjon menetleda avaldust juhul, kui tarbija vastaspoole suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus. Seetõttu ei ole võimalik tarbijavaidluste komisjonil Shoppa OÜ suhtes esitatud kaebusi enam lahendada,“ selgitas TTJA tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees.

„Küll aga saavad tarbijad oma nõude esitada pankrotimenetluse raames. Selleks palume jälgida Ametlike Teadaannete veebilehel avaldatavat infot (sisestada teadaande otsingu lahtrisse „Shoppa OÜ“), sealtkaudu teavitatakse nii võlausaldajate üldkoosoleku toimumisest kui ka nõuete kogumisest,“ lisas Kopamees.

Shoppa OÜ tegevuse kohta on tarbijavaidluste komisjonile esitatud alates aprillikuust enam kui 125 avaldust tarnimata kauba ja tagastamata raha tõttu.

Juulis alustas TTJA kaupleja tegevuse suhtes järelevalvemenetlust, ettevõtjaga suheldi korduvalt ning teda kohustati võtma kasutusele meetmeid tegelemaks otsekohe tarbijate nõuetega. Kaupleja sulges 11. septembril oma kodulehe.