„Kõik vajalikud tõendid on kogutud. Me anname kriminaalasja materjalid üle Lätile, et Läti õiguskaitseasutused saaksid menetlusega jätkata. See on kõige otstarbekam, sest senine uurimine osundab, et pettuse toimepanijad olid lätlased, kellel oli siin Eestis ka kaasosalisi,“ märkis asja menetlenud Põhja ringkonnaprokurör Mariana London.

Eestis alanud kriminaalasi ei lähe aga tervikuna Lätti, sest prokuratuur otsustas lõpetada menetluse äriühingute Kuetzal OÜ ja T55 Group suhtes. Niisiis jätkub menetlus äriühingutega seotud inimeste suhtes, kelle nimesid ei pea prokuratuur õigeks hetkel avalikustada. Nende isikute osas jätkuv menetlus antaksegi Lätile üle.

„Iseenesest sellelaadsed investeerimiskelmused on väga lihtsad – luuakse visuaalselt usaldusväärne investeerimisportaal, teostatakse esmased tagasimaksed, millega tõstetakse portaali usaldusväärtust ning kaasatakse kõneisikuid (toim - blogijatest investorid) või luuakse muul moel usaldusväärne foon. Küll aga selle konkreetse menetluse vaates oli tegemist väga andmemahuka ning rahvusvahelist koostööd eeldava menetlusega,“ lausus kriminaalasja menetlust alustanud Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kristjan Lill.

Võltsprojektid meelitasid miljoneid eurosid