Taotlus puudutab veeteenuse hinda Tallinna ja Saue põhipiirkonnas, Maardu tegevuspiirkonnas ja teistele vee-ettevõtetele.

Konkurentsiametile esitatud taotluse kinnitamisel on veeteenuse hind põhipiirkonnas erakliendile edaspidi praeguse 1,56 asemel 2,04 eurot (+30,8%) ja ärikliendile senise 3,57 asemel 3,79 eurot (+6%) kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Leibkonna keskmine kulu veeteenustele kuus suureneks selle tulemusel umbes 3 euro võrra. Sõltuvalt konkurentsiameti menetlusest hakkavad uued hinnad kehtima mitte varem kui uuest aastast.

Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul on hinnamuutus vajalik joogivee kõrge kvaliteedi, teenuste toimepidevuse ja Läänemere puhtuse tagamiseks. „Veeteenuse hinnas muutusid põhjendatud kulud kõigi kululiikide lõikes viimati 2019. aastal, eelmisel aastal toimus muutus ainult elektrienergia kulude ulatuses,“ ütles Timofejev. Tarbijahinnaindeksi muutus on viimasel neljal aastal olnud üle 40 protsendi, mis on mõjutanud ka veeteenuse hinnas sisalduvaid kulusid. „Vajalikud investeeringud ja inflatsioonist tingitud kulumuutused on toonud kaasa põhjendatud kulude kasvu, mida on teenuse toimimiseks vaja kajastada ka hinnas,“ lisas Timofejev.

Kasum teises kvartalis kasvas

Tallinna Vee müügitulu kasvas teises kvartalis 15,41 miljoni euroni ja ärikasum 4,13 miljoni euroni. Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta teises kvartalis 2,31 miljonit eurot, mis on 1,36 miljonit rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Kasumlikkuse tõusu tõi Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul 2022. aasta neljandas kvartalis jõustunud veeteenuse hinnatõus.

Tallinna Vesi lähtub enda sõnul investeerimisel vajadusest tagada toimepidevus, kuluefektiivsus ning teenuse kättesaadavus ka hädaolukordades. „Sel aastal ulatuvad meie investeeringud 35 miljoni euroni, mida on 10 miljoni võrra enam kui aasta varem. Varade uuendamine vähendab veetarbimise keskkonnamõju ning tagab kvaliteetse teenuse, kus esineb võimalikult vähe katkestusi ja ummistusi,“ ütles Timofejev. „Käesoleval aastal uuendame üle 25 kilomeetri torustikku, lisaks investeerime reoveepuhastusse 8 ja veepuhastusse 4 miljonit eurot,“ lisas ta.

2023. aasta juulikuus jõustunud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega pannakse Tallinna Vee sõnul kõigile vee-ettevõtetele kohustus ühtlustada kolme aasta jooksul era- ja äriklientide hinnad, et tagada tarbijagruppide võrdne kohtlemine. Ühtlustamine nendes piirkondades, kus seda ei ole tehtud, toimub järk-järgult ja seetõttu on hinnatõus erakliendi jaoks protsentuaalselt suurem. Uus seadus võimaldab veeteenuse hinda eristada vastavalt sellele, kui reostunud on kliendi heitvesi.

Tallinna ja Saue veeteenuse hind erakliendile on olnud ja jääb ka edaspidi ettevõtte sõnul Eesti soodsaimate hindade tasemele. Eesti keskmine leibkonna kulu veeteenustele moodustab leibkonna netosissetulekust ca 1 protsendi ning Tallinnas jääb see pärast hinnamuutust ca 0,5 protsendi juurde.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, mis teenindab ligi 24 000 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06 protsenti) ja energiakontsern Utilitas (20,36 protsenti). 24,58 protsenti ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinna börsil vabalt kaubeldavad.

Parandus: Kell 15:23 parandatud ärikliendi hinda kolmandas lõigus.