Uuring „Innovation trends in additive manufacturing“ näitab, et aastatel 2013– 2020 kasvas rahvusvaheliste patendiperede arv 3D-printimise valdkonnas keskmiselt 26,3% aastas – pea kaheksa korda kiiremini kui kõikide tehnoloogiavaldkondade ühendatud keskmine samal perioodil (3,3%). Kokku on alates 2001. aastast kogu maailmas esitatud enam kui 50 000 rahvusvahelist patendiperet 3D-printimise tehnoloogiate vallas.

Võidujooksu juhivad Ameerika Ühendriigid ja Euroopa

3D-printimise ülemaailmset võidujooksu juhivad Ameerika Ühendriigid ja Euroopa. Esikohta hoiavad Ameerika Ühendriigid, omades 39,8% kõigist 3D printimisega seotud rahvusvahelistest patendiperedest aastatel 2001–2020. Tihedalt Ühendriikide kannul on Euroopa 32,9 protsendiga. Koos moodustavad need piirkonnad kolmveerandi maailma 3D-printimise innovatsioonist. Jaapanile kuulub 13,9% kõikide 3D-printimisega seotud rahvusvahelistest patendiperedest, Hiinale ja Lõuna-Koreale vastavalt 3,7% ja 3,1%. Euroopas tõuseb selgelt esile Saksamaa – Saksamaa patendid moodustavad 41% Euroopa patendiperedest, samas kui Prantsusmaa on teisel kohal 12 protsendilise osakaaluga.

TOP 20 3D printimisega seotud patenditaotlejad ongi valdavalt Ühendriikide, Euroopa ja Jaapani ettevõtted, kolm juhtivat on seejuures General Electric, Raytheon Technologies ja HP. Euroopa tugevaim mängija on neljandal kohal olev Siemens, omades pea 1000 rahvusvahelist patendiperet.

Kõige rohkem 3D patente tuleb meditsiinist

Ka ülikoolid ja avalik-õiguslikud teadusasutused annavad olulise panuse 3D-printimise innovatsiooni. Ligikaudu 12% 3D-printimise rahvusvahelistest patendiperedest esitati ülikoolide või teadusasutuste poolt. Iga kolmas biomaterjalidega seotud patendipere ning iga teine elundite ja kunstkudedega seotud 3D patendipere pärineb ülikoolist või avalik-õiguslikust teadusasutusest.

Umbes viiendik kõigist aastatel 2001–2020 avaldatud rahvusvahelistest patendiperedest kuulubki tervishoiu- ja meditsiinisektorisse (10 000 patendiperet). 3D print sobib eriti hästi patsiendispetsiifiliste implantaatide ja anatoomiliste mudelite valmistamiseks. Transpordis, teisel kohal olevas sektoris, saab 3D tootmist kasutada tootearenduses ja seeriatootmise tõhustamiseks.

Turumaht ületab peagi 50 miljardit dollarit

3D printimise turg on teinud läbi märkimisväärse kasvu ja tööstusharu käive on alates 2016. aastast kolmekordistunud, ulatudes 18 miljardi dollarini 2022. aastal. Pandeemia ajal mängis 3D-printimine võtmerolli ettevõtete üleminekul kohalikule tootmisele, aidates vähendada sõltuvust rahvusvahelistest tarneahelatest. Prognooside kohaselt võib turumaht 2028. aastaks ületada 50 miljardi dollari piiri.