Mobiilinumbrite nn taaskasutamist ja uuele ringile suunamist reguleerib Eesti numeratsiooniplaani määrus.

Määruse kohaselt võib sideettevõtja varem ühe kliendi kasutuses olnud riigisisese numbri anda teise kliendi kasutusse, kuid mitte varem kui kuus kuud pärast numbri kasutamise lõpetamist eelmise kliendi poolt. Klientide nõusolekul võib seda aega lühendada.