Tegu on 2009. aastal, kooli 92. aastapäeval asutatud toetusfondiga. Fondi eesmärgiks on kirjelduste kohaselt kaasa aidata Põltsamaa linnas üldharidust andva kooli õppekvaliteedi tõstmisele. Sihtasutus peab oluliseks kvaliteetse hariduse ja enesetäiendamisvõimaluste tagamist eeskätt gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele.

Fondi asutajateks olid nii kooli vilistlased kui ka Põltsamaal tegutsevad ühiskondlikult aktiivsed inimesed. Fondi loomise idee autor on kooli suurtoetajast vilistlane Heldur Meerits. Kõik fondi asutajad, kes fondi asutamise otsuse allkirjastasid, võtsid sellega kohustuse fondi rahaliselt toetada.

Sihtasutuse loojate nimekirjas on kokku 30 nime: Jaan Aiaots, Aivar Aigro, Aimar Arula, Margi Ein, Vitali Goroško, Markus Haamer, Mart Joosep, Uno Linnuste, Maimu Kelder, Andres Kert, Mati Kivi, Valter Keis, Tiit Kulu, Toomas Kulu, Hillar Kulu, Märt Maurer, Heldur Meerits, Jüri Männiksaar, Peep Mühls, Anti Orav, Ülle Rebane, Jüri Reinpõld, Tiit Saar, Heiki Sibul, Heikki Soom, Gennadi Teemaa, Sten Teppan, Toivo Tõnson, Tiit Vaasna ja Andres Vään.

Sihtasutus märgib oma veebilehel, et neil on õigus teostada väljamakseid põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks juhul, kui sihtasutuse vara väärtus ületab vähemalt 63 911 eurot. See summa peab igal juhul fondi jääma. Sellest ületavast summast pool läheb toetuseks, teine pool investeeringuteks. Näiteks kui fondis on 64 911 eurot, siis võib hariduse edendamiseks välja makstav summa olla 50% teenitud tulust ehk 500 eurot, teine pool teenitud tulust ehk 500 eurot hakkab fondi põhikapitali kasvatama. Väljamakseid fondist otsustab fondi nõukogu.

Eelmise aasta majandusaasta aruande kohaselt ulatus toetusfondi netovarad 185 848 euroni. Aastaga laekus 40 000 euro eest toetusi. Võlakirju oli toetusfondil umbes 100 000 euro ulatuses, lisaks ka ligi 20 000 euro eest fondiosakuid. Toetusi ja stipendiume maksti välja 1246 euro eest.

Pakkumine lõpeb järgmise nädala teisipäeval

12. septembril alanud LHV võlakirjapakkumine lõpeb 26. septembril kell 16. Tulemused selguvad 29. septembril.

LHV Group emiteerib 25 000 allutatud võlakirja, mille nimiväärtus on 1000-eurot, ehk soovib seeläbi kaasata 25 miljonit eurot. LHV-l on õigus suurendada pakkumise mahtu 35 miljoni euroni. Võlakirjade intressimäär on 10,5% aastas, intresse makstakse kord kvartalis. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 2033. aasta 29. september.