Morningstari analüütikud ütlevad, et praegu tasukski vaadata pigem väärtusaktsiate kui kasvuaktsiate poole. Investeerimisportaal valis seetõttu välja kümme aktsiat, mis on praeguseid aktsiahindu arvesse võttes odavapoolsed.

Aluseks on võetud Morningstari hinnang aktsiate õiglasele väärtusele. Seejuures rõhutatakse, et tegu on pikaajalise vaatega.