AS Olerexi tegevjuht Piret Miller vastas, et nemad ei ole väidetud kuritegu toime pannud. „Kogu senine menetlus ilmestab, et tegemist on õiguslikult mitmetahulise ja komplitseeritud õigusraamistikuga ka ametnike jaoks.“

„Meie uksed on protsessiga jätkamiseks avatud. Kui vaja siis kaitseb Olerex oma õiguseid kohtus,“ lisas Miller.