Kui varem hinnati automaksust laekuva tulu suuruseks 120 miljonit eurot, siis uue plaani kohaselt võib see ulatuda 200 miljoni euroni.

Rahandusministri sõnul oli maksul alguses mitu versiooni, kuid tagasiside põhjal jõuti järeldusele, et see peaks olema tugevamalt puhtama keskkonna poole suunav ja suurema mõjuga. Uue lähenemise puhul on otsustatud rohkem heitmetest lähtuda ja teatud parameetritega tuuakse sisse ka massikomponent. Alles jääb vanusekomponent, mis kannab endas eesmärki, et autod sõidaksid oma kasutusaja lõpuni, ja kuna võib eeldada, et vanemate autode omanike maksevõime on väiksem, siis sellega maks tegelebki. „Valem muutus tugevamalt heitmete vähendamise poole, et motiveerida, et saastavam auto maksab rohkem ja sealt on need numbrid tulnud,“ selgitas Võrklaev.