Ehitusbaas hakkab toetama Rail Balticu ehitustöid raudteelõigul Tallinn-Rapla ning rajatise esimene etapp valmib järgmise aasta lõpuks.

„Tervikuna koosneb taoline ehitusbaas tavaliselt mitmest alast, sealhulgas materjalide ladustamise ja jaotamise aladest, töökodadest, kontoritest ja töötajate majutusruumidest, kuid esimeses etapis rajame Soodevahesse materjalide laopinnad, mis hakkavad teenindama Rail Balticu väljaehitust. Ala hõlmab 135 000 ruutmeetrit ja ehitus on inseneritehniliselt väljakutse, sest geoloogilised tingimused on keerukad, osaliselt saab rajatis paiknema turbalademel,“ rääkis KMG Infra OÜ juhatuse liige Indrek Pappel.

Soodevahe rajatise puhul võeti arvesse, et ehitusbaasid on raudteeprojektide oluliseks osaks ning nende projekteerimisel ja ehitamisel tuleb tagada nii materjalide ohutu ja turvaline ladustamine, vajalikud tingimused kohapeal käitlemiseks kui lihtne juurdepääs materjalide transportimiseks ehitusplatsile.

„Rail Baltica projekt on Eestis jõudmas põhitrassi ehitamise faasi ning ehitusbaasi rajamine loob olulise eelduse selleks, et suuremahulised tööd kulgeksid kogu ehitusperioodi vältel võimalikult ladusalt,“ märkis Rail Baltic Estonia tehniline juht Rašid Pulatov.

„Alal peab olema nii ruum kui vajalikud tingimused näiteks rööbastee montaažitöödeks, oluliste materjalide, nagu pikad rööpmed, liiprid ja pöörangud, ladustamiseks, aga samal ajal ka mugavad võimalused erinevate materjalide jaotamiseks ja transpordiks. Äsja sõlmitud kokkuleppe kohaselt ehitame kõigepealt välja materjalide ladustamise ala ja juurdepääsuteed,“ selgitas KMG Infra OÜ juhatuse liige Indrek Pappel.

Osaühing Rail Baltic Estonia ja KMG Infra OÜ sõlmisid lepingu riigihanke „Soodevahe infrastruktuuri hoolduskeskuse ehituse I etapp (materjalide lao ettevalmistus)“ tööde teostamiseks 22. septembril. Tööde maksumuseks kujunes 4 616 200 eurot km-ta ning rajatise valmimistähtajaks 1. detsember 2024.