Septembris tööd alustanud Argo Luhaste ütleb, et Leca aasta tagasi taasavatud Häädemeeste tootmisüksuses on põhjust rahul olla nii tootmise efektiivsusega kui ka toodangu üldise kvaliteediga. Tänaseks on taasavamise järel Häädemeeste tehases kergkruusa toodetud juba üle 360 000 m3, stabiilse kuu jooksul koguni 40 000 m3. Kogu kergkruusast pool väärindatakse ehitusplokkideks, -sillusteks ja pakendatuna kottidesse Baltikumi turul müümiseks ning teine pool on eksporditud Soome, Rootsi, Norrasse, Suurbritanniasse kasutamaks seda infrastruktuuriobjektide ehitusel.

Argo Luhaste

„Keskkonnahoid on prioriteet kõigis Saint-Gobaini kontserni kuuluvates üksustes. Seepärast tahame kasutada tootmisprotsessis väiksema CO2 jalajäljega kütuseid. Täna saame öelda, et meie tehas on valmis loobuma täielikult kivisöest ja üleminekuks LPG gaasile ning shea pähkli jahule. Tegu on jahvatatud shea pähkli koorega ja meie katsetuste põhjal saame rääkida shea jahust kui väga heast alternatiivist turbapõletusele. Shea pähkel ise leiab laialdast kasutust peamiselt kosmeetikatööstuses ja pähklikoorest valmistatud biokütus võimaldab väärindada seda 100% ulatuses. Lõplik eesmärk on minna üle taastuvatele energiaallikatele aastaks 2025.“

Argo Luhaste on ehitusmaterjalide müügis olnud tegev üle kaheksa aasta. „Olen varasemalt üles ehitanud ärimudeleid tuntud rahvusvahelistele ehitusmaterjalide tootjaile nii kinnituslahenduste kui ka ehituskeemia valdkonnas. „Minu Leca Eestiga liitumise peapõhjus on soov töötada suurte taristuprojektide kallal, samuti tutvustada kergkruusa kasutusvõimalusi väljaspool ehitusplokkide tootmist,“ sõnab ta.

Leca Internationali äriarendusjuht Kim Rosenbom kinnitab, et Baltikum tervikuna on Leca Internationali rahvusvahelises organisatsioonis tähtsal kohal. „Me näeme selget vajadust turul keskkonnasõbralike ehitusmaterjalide järele eelkõige taristu- ja hoonete ehituses aga ka maastikuehituses ning põllumajanduses. Oleme aidanud klientidel ehitada suuri taristuobjekte nii Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Suurbritannias jpt. Euroopa riikides. Leiame, et on oluline vaadelda rajatise ehitus- ja hoolduskulusid tervikuna. Nii saab valida optimaalsed ehitusmeetodid ja nende juurde kuuluvad materjalid,“ räägib ta.

Kus kergkruusa kasutatakse?

Kergkruusa kasutatakse erinevate ehitustehniliste lahenduste osana alates sillaehitusest ja lõpetades maastikuarhitektuuriga. Vaatamata praegusele olukorrale ehitusturul ja majanduses laiemalt, ollakse Lecas tulevikuväljavaadete osas mõõdukalt optimistlikud ning investeeringud Häädemeeste tootmisüksusesse jätkuvad. Häädemeeste tehase asukoht lubab toimetada kergkruusa lühikese tarneajaga ja madala CO2 jalajäljega kõigile Rail Balticu objektidele Eestis, Lätis ja Leedus. Raudteeprojekti kergkruusa vajadus on ca 1 miljon kuupmeetrit.

Leca International on osa Saint-Gobaini kontsernist, tegutsetakse enam kui 10 riigis Euroopas ja valmistatakse eluaseme-, infrastruktuuri- ja veemajandusturule kergkruusa ning ehitusplokke.