Konverentsi päevakava

9.30 Margit Rüütelmann, Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht, tervitussõnad

9.35 – 9.45 Kristen Michal, kliimaminister, ringmajanduspäeva avamine

I TEEMAPLOKK: KORDUSKASUTUS

Korduskasutus uusehitistes, maastikuarhitektuuris. Hoonete korduskasutus ehk muudame kasutusotstarvet

9.45 – 11.00 Eesti kogemused:

Karin Bachmann ja Mirko Traks, OÜ Kino Maastikuarhitektid

Teise ringi ehitusmaterjali kasutamine maastiku kujundamisel

Leele Välja, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Uuskasutus ja muinsuskaitse

Roland Reemaa ja Laura Linsi, LLRRLLRR Stuudio

Ehitiselt ehitisele

Renee Puusepp, Eesti Kunstiakadeemia

Jätkusuutlik projekteerimine

11.15 – 12.00 ARUTELU

Kuidas muuta mõttemaailma ja juurutada korduskasutus praktikasse: tellija lähteülesandest kuni hangete läbi viimiseni

Sissejuhatuse teemasse teeb ja arutelu juhib Simo Ilomets TalTechist

Osalejad:

  • Virgo Sulakatko, Novarc Group AS

  • Kalle Grents, Eesti Keskkonnateenused AS

  • Andro Mänd, Eesti Arhitektide Liit

13.00 – 13.20 Ringmajanduse VEDURI ja PIDURI tiitli üle andmine

II TEEMAPLOKK MATERJALID

Materjalide kaardistamine enne lammutamist ja renoveerimist. Materjalide kasutusvõimalused. Materjalipangad

13.20 – 13.50 Norra kogemus, Anne Solgaard, Norwgian Green Building Council, materjalide korduskasutuse kaardistamine

13.50 – 14.50 Eesti kogemused

Marchello Mitt ja Katrin Vene, Eesti Ringmajandusettevõtete Liit

Lammutatavate ja renoveeritavate hoonete materjalide kaardistamine. BuildEst projekti raames valminud uuringu tulemuste tutvustus

Rainer Eidemiller, Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus
Materjalipangad Eestis – Paide ja Türi kogemus

Eneli Liisma, Merko Ehitus Eesti AS
Ehitajate praktilised kogemused korduskasutusmaterjali kasutamisel

Eva Lääne, Tartu Linnavalitsus
Ringrenoveerimine Tartu näitel

15.10 – 16.00 ARUTELU

Korduskasutuse soodustamine — tegelikkus ja linnalegendid

Sissejuhatuse teemasse teeb ja arutelu juhib Görel Grauding Kliimaministeeriumist

Osalejad:

  • Kaido-Allan Lainurm, Kliimaministeerium

  • Meelis Karro, Balti Vara AS juhataja

  • Rainer Eidemiller, Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus

16.00 – 16.10 Päeva kokkuvõte