Mida täpsemalt pakute?

Bildly arendab ehitusettevõtetele ja korteriühistutele suunatud suhtlusplatvormi, mis kiirendab oluliselt osapoolte vahelist info liikumist, tõhustab dokumenteerimist ning maandab tööohutusega seonduvaid riske. Seda tüüpiliselt näiteks tööline-projektmeeskond-järelevalve- tellija-projekteerija suunal.

Kes on teie klient?

Meie klientideks on nii ehitusettevõtted (täpsemini projekti- ja objektijuhid) kui korteriühistud.

Mis eristab olemasolevatest variantidest?

Bildly keskendub ehitusprotsessi osapoolte suhtluse sidumisele üheks tervikuks ning kohustusliku dokumenteerimise kõrval ka tööohutusele ehitusplatsil. Täna puudub turul taoline lahendus, mis võimaldaks lisaks dokumenteerimisele pidada hõlpsasti kommunikatsiooni.

Milline on turu maht?

Bildly süsteem on kavandatud tulevikus laienemisvõimeliseks ka rahvusvaheliselt. Meie eesmärgiks on hõlmata märkimisväärset osa ehitusettevõtetele suunatud “ON-THE-GO“ lahenduste tarkvaraturust. Euroopas on taoliste ettevõtete hulgaks ligikaudu 55 000.

Milline on teie missioon?

Bildly missiooniks on kiirendada ehituses osapoolte vahelist infovahetust, vähendada viivitusi/möödapanekuid, tööohutusriske ning elimineerida asjatu paberimajandus.