ERR-i uudisteportaalis 26. juulil avaldatud artikli kohaselt on Kliimaministeerium ette valmistamas eelnõud, millega soovitakse võtta kaitse alla 562 ha eraomanikele kuuluvat metsa lendorava võimalike püsielupaikade kaitseks.1 Avaldatud artiklis toodi ühe teemana esile kompensatsioonimeetmete kohasus, täpsemalt kohaste meetmete puudumine. Kahjuks katab eelnõud ja selle edasist käekäiku endiselt saladuseloor „AK“, s.o „asutusesiseseks kasutamiseks“ märke näol, mis lihtsusatult öelduna tähendab seda, et dokumendi sisu vormub suuresti ametkondade kabinetivaikuses.

Lendorava püsielupaik on juriidilise definitsiooni kohaselt väljaspool kaitseala või kaitsealas asuv piiritletud ja erinõuete kohaselt kasutatav lendorava sigimisala või muu perioodilise koondumise paik. Kui ministeerium lendorava püsielupaika laiendab, hakkab laiendatud ala suhtes kehtima kaitsekord, mis tähendab, et maaomanik peab hakkama järgima erinevaid looduskaitselisi piiranguid.