2023. aastaga võrreldes on juurde tulnud umbes 16 000 uut maaomanikku ja ligi 59 000 sellist maaomanikku, kelle varasem maamaksukohustus on jäänud alla viie euro ehk maksuteadet neile väljastatud pole. Järgmisel, 2024. aastal on seega uusi maksumaksjaid umbes 75 000.

Maksu- ja tolliameti maamaksu teenusejuht Riita Parksepp kutsub kõiki üles oma andmetega e-MTAs varakult tutvuma, et maksuteade ei tuleks veebruaris üllatusena.

„Maamaksu prognoosikuva eesmärk on anda inimestele ülevaade 2024. aasta maamaksukohustuse hinnangulisest suurusjärgust. Lõpliku 2024. aasta maamaksukohustuse arvutame 2024. aasta 1. jaanuari seisuga. Seega on inimestele jäetud üle kahe kuu, et vajadusel täpsustada oma maa väärtusega seotud küsimusi korralise hindamise läbi viinud maa-ametiga, maksumäärad kehtestanud kohaliku omavalitsusega või vaadata üle andmed kinnistusraamatus,“ selgitas Parksepp.

„Samuti tuleks e-MTAs üle vaadata oma kontaktandmed, sest siis saame maamaksuteate väljastamisest teavitada e-kirja või tekstisõnumiga. Juhul kui meil maksumaksja e-posti aadressi ega mobiiltelefoninumbrit ei ole, saadame paberil maksuteate tavapostiga,“ lisas Parksepp.

Kuigi maa väärtus Eestis on võrreldes viimase hindamisega 8,3 korda tõusnud, ei tõuse maamaks 2024. aastal samas suurusjärgus. Selle ärahoidmiseks vähendati maksumäärasid ja seati nn kaitsemehhanism – 10-protsendiline (või 5-eurone) piirmäär. See tähendab, et üldjuhul ei suurene maamaks võrreldes eelmise aastaga rohkem kui 10%. Kui 10% on vähem kui 5 eurot, siis kasvab maamaks 5 euro võrra. Samuti säilivad 2024. aastal kõik senised maksuvabastused ja -soodustused.

Maamaks on maamaksuseadusega kehtestatud riiklik maks, millega maksustatakse Eestis kogu maa ja mis laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse.