Milliste jäätmematerjalidega töötate?

Praegu jõuab Eestis valdav osa plasti- ja tekstiilijäätmetest prügilasse või põletatakse põletuskambrites. Me plaanime need jäätmed prügilasse saatmise asemel oma tootmises ära kasutada.

Jäätmekäitlusettevõtte Ragn-Sellsi andmetel kogutakse aastas kokku 95 000 tonni plastjäätmeid, millest enamus ladustatakse prügilatesse. Tekstiiljäätmeid kogutakse ühes aastas 4000 tonni, millest taaskasutatakse vaid üks neljandik.

Kust te neid jäätmematerjale saate?

Saame neid nii sorteeritud kui ka sorteerimata kujul, erinevatelt jäätmekäitlusettevõtetelt, omavalitsustelt või taaskasutusorganisatsioonidelt.

Milliseid tooteid saab jäätmematerjalist valmistada?

Oleme laboris teinud üle saja katse, mille tulemusena oleme leidnud retsepti oma materjalide edukaks tootmiseks. TexPlastsi materjale saab kasutada torude, mööbli, autode, põrandakatete jm vajalikuks minevate plastide tootmisel.

Milline on praegu teie turu suurus?

Plastikust valmistatud toodete turg on tohutu ja väga konkurentsitihe, kuid seal on siiski on ruumi ka komposiitmaterjalidele, millest toota pikema säilivusajaga tooteid. Kui vaatame plastikmööbli turu suurust, siis see on ligi 14 miljardit USA dollari.

Kas teil on konkurente?

Praegu on maailmas ja Euroopa Liidus palju ettevõtteid, kes tegelevad plasti ringlussevõtuga ja toodavad klaas- või puidukiududest komposiite, kuid ringlusse võetud tekstiilkiudude kasutamine komposiitmaterjalides on väga piiratud.