„Kuigi Ampler Bikes tegutseb ja teenindab olemasolevaid tellimusi (ca 400 ratast kuus), ei suuda ta oma võlausaldajate nõudeid rahuldada pelgalt tänase lõpptarbijamüügi poolt genereeritava sissetulekuga – selleks on ettevõtja võlausaldajate sissenõutavaks muutunud nõuete summa liiga suur,“ märgitakse saneerimiskavas. „Praegu ei ole avaldaja püsivalt maksejõuetu ja avaldaja raskused on saneerimise teel ületatavad.“

Kohtu otsusega vähendati võlausaldajate nõusolekul nõudeid 7% ning nõuete tasumise tähtaega pikendati kvartaalseteks makseteks 48 kuu jooksul. Saneerimise ajal intressi ei maksta.

Nõuete tasumist 48 kuu jooksul finantseeritakse suures osas omanike kapitali sissemaksetest ja jooksvatest ärituludest, seisab otsuses. Lisaraha on Ampler Bikesi omanikfirma Kõu Mobility nõus andma, ütles tänavu mais Ampler Bikesi juhatuse liige Kristjan Maruste. See loob prognoosi järgi selge eelduse, et ettevõtte majanduslik olukord paraneb märgatavalt, märgitakse otsuses.

Kokku 29 võlausaldajast pidi saneerimiskava vastuvõtmiseks poolt hääletama vähemalt 15. Lõpuks andis enda poolthääle 23 võlausaldajat, 3 olid vastu ning 3 jätsid hääletamata.

Ampler Bikes annab tööd 70 inimesele ning saneerimise abil soovitakse kõik töökohad säilitada, et olla valmis uueks müügikasvuks, märgitakse saneerimiskavas. Saneerimismenetluse lõpetamisega kaasneks paljude töötajate kohene koondamine. Ühtlasi märgitakse saneerimiskavas, et Ampleri varad ei oleks kiirmüügi korral väärt nii palju kui bilansis kirjas, sest tegu on spetsiifiliste jalgrataste osadega.

Saneerimine aitaks rataste müümisele keskenduda

2023. aasta esimese nelja kuu jooksul täitis Ampler ainult 30% oma esialgsest müügiplaanist, kuid kulutas varasema ja märksa optimistlikuma prognoosi järgi, selgitas Maruste maikuus ettevõtte probleemide algust. See tekitas 2,1 miljoni euro suuruse kahjumi ja olukorra, kus rataste jaoks vajalike juppide hankimiseks ei onud võimalik kõigile tarnijatele maksta.

„Kuna ettevõttel on olnud tarnijate ees võlad, siis asja käigushoidmine on olnud pidev piiri peal mängimine: kellele kui palju sa saad ära maksta, selleks et ta sulle kauba lahti teeks,“ kirjeldas Maruste likviidsusprobleeme. Seetõttu suhtus Maruste toona saneerimisprotsessi positiivselt, sest see aitaks ettevõttel uuesti komponentide hankimisele ja rataste müümisele keskenduda.

Ärilehe päringule Kõu Mobility loo ilmumise ajaks ei vastanud.