Väärkäitumist kahtlustatakse Leedu tuuleparkide Kelme 2 ja Kelme 3 ehitustööde hankemenetluses. Enefit Greeni siseauditi osakonna avalduse peale alustas Leedu vabariigi eriuurimisteenistuse keskuurimisosakond (STT) altkäemaksu pakkumise alusel kohtueelset uurimist.

STT teatas 5. oktoobril Enefit Greenile, et on kinni pidanud ühe nimetatud Poola ehitusettevõtte töötajatest.

„Enefit Greenis kehtib nulltolerants igasuguse ebaeetilise ja petturliku käitumise suhtes, mis puudutab nii töötajaid kui ka partnerorganisatsioone. Kõik meie partnerid peavad järgima kõrgeid eetilisi standardeid ja järgima Enefit Greeni äripartnerite eetikakoodeksit. Kõiki väidetavaid korruptiivse käitumise süüdistusi hinnatakse ja uuritakse ilma erandeid tegemata ning väidetava rikkumise või ebaeetilise käitumise kahtluse või tuvastamise korral teatatakse neist asjaomastele asutustele,“ ütles Enefit Greeni arendusjuht Andres Maasing.

Esialgu ei saa Enefit Green kohtueelse uurimise tõttu rohkem teavet avaldada, märkis ettevõte.