Transpordiamet tuletab uuesti meelde ja paneb kõigile maagaasiseadme sõidukite kasutajatele südamele kontrolli esitamisega mitte viivitada, kuna novembris ei pruugi olla vabu aegu kontrolli tegemiseks. Septembri alguses tehtud meeldetuletus sõidukite omanikele maagaasiseadme kontrollimise kohustuse kohta ei ole toiminud tõhusalt.

„Kontrollis käis ainult 379 sõidukit. Hetke seisuga on kontroll läbimata veel 3583 sõidukil ja kuu jooksul suudavad ettevõtted kontrollida ligi 1000 sõidukit. Seega ei ole võimalik 30. novembri tähtajaks kõiki sõidukeid kontrollida,“ ütles Transpordiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra.

„Seega peame rõhutama, et need, kelle sõidukitel on maagaasiseadme kontrolli tähtaeg 30. novembril, peavad kiirustama kontrolli aja kokkuleppimisega, et vältida olukorda, kus sõidukit ei saa kasutada, kuna sõiduk ei ole läbinud maagaasiseadmete kontrolli,“ lisas Vahtra.

Parimal juhul jääb kontroll tähtajaks tegemata umbes 1500 sõidukil. Juhul kui sõidukite omanikud jätavad kontrolli tegemise viimasele hetkele, siis suureneb see arv veelgi.

Maagaasiseadme kontroll tuleb sõidukil läbida hiljemalt 30. novembriks 2023. Kui selleks kuupäevaks sõiduk ei ole läbinud kontrolli, siis võib sõidukit kasutada liikluses vaid erandkorras.

CNG sõidukit võib erandkorras kasutada juhul, kui sellel ei esine ohtlikku riket ega puudust, mis otseselt ja vahetult ohustaks inimese elu, tervist, vara või keskkonda. Sellisel juhul on mootorsõiduki või selle haagisega lubatud sõita ettevaatlikult, arvestades ohu iseloomu, üksnes mööda lühimat teed lähimasse remondikohta, erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kohta, Transpordiameti teenindusbüroosse või parkimiskohta.

Maagaasiseadme kontrolli eesmärk on tagada kütusena surumaagaasi ja veeldatud maagaasi tarbivate sõidukite toitesüsteemide ja kütusepaakide nõuetele vastavus, et tagada kütusena maagaasi tarbivate sõidukite ohutus.

Senised maagaasiseadme kontrolli kehtivused muutusid 27. juunist 2023.