„Loodame, et meie koostatud ettevõtte väärtuse analüüs annab investoritele selge ülevaate kasuteguritest, mis kaasnevad APF-i tootmise suurendamise plaanidega. Balti kanamunade tootmisturg on vähese osalejate arvuga oligopol, kuhu sisenemine nõuab oluliste takistuste ületamist. APF on suutnud need takistused ületada, näidata kasumlikkust ja saavutada kindla positsiooni nelja juhtiva Balti munatootja seas. Ettevõtte järgmine arenguetapp näeb ette tootmismahu suurenemist ja selle tulemusena kulude suhtelist vähendamist ning kasumimarginaali parandamist. Kui kõik läheb plaanipäraselt, võib olla aktsionäridele loodav väärtus märkimisväärne ja see kajastub ka meie hinnangus,“ ütles Enlight Researchi asutaja Mattias Wallander.

Enlight Research kasutas hinnaanalüüsi koostamisel laialdaselt aktsepteeritud diskonteeritud rahavoogude meetodit. Lisaks sellele võrdles Enlight Research APF-i ka teiste börsil noteeritud sama tööstusharu ettevõtete kordajapõhiste väärtustega. Enlight Research sai tasu analüüsi kirjutamise eest APF Holdingult. Tutvu analüüsiga SIIT.

APF-i aktsiaid saab märkida alates 13. oktoobrist

Läti Pank kiitis eelmisel nädalal heaks Baltimaade suuruselt kolmanda kanamunade tootja ASi APF Holdings esmase avaliku pakkumise prospekti, mille kohaselt pakub ettevõte 13.-30. oktoobrini 2023 kestva märkimisperioodi jooksul investoritele aktsiaid hinnaga 6,81 eurot. Ettevõte pakub IPO käigus investoritele kokku 1 027 930 uut aktsiat, mida on õigus ülemärkimise korral suurendada 103 000 aktsia võrra. Kui nõudlus ületab pakkumist, võib ettevõte jaotada aktsiaid investorile märgitud summast väiksemas summas. APF-i aktsiate esimene kauplemispäev Nasdaq Baltic First North nimekirjas on plaanitud 3. novembril või hiljem.

APF, kelle farm asub Eesti piirist 15 kilomeetri kaugusel Aluksne linnas, soovib IPO käigus kaasata 7 miljonit eurot, et viia ellu ettevõtte kasvuplaanid: suurendada 2025. aastaks munade tootmismahtu 60% ja müügitulu enam kui kaks korda. Ettevõte soovib IPO käigus kaasatava investeeringu ja edasise pangafinantseerimise toel ehitada olemasolevatele kolmele linnuhoonele juurde veel kaks linnuhoonet ning laienda tootmise tugistruktuuri mahutavust. Kaasaegsed õrrekanade pidamise linnuhooned tagavad ka kanade parema heaolu. Selle tulemusena saab APF suurendada oma aastast toodangut seniselt 115 miljonilt munalt 180 miljonile ja kasvatada munakanade arvu 415 000-lt 665 000-ni. Ettevõte prognoosib käibe kasvu 11 miljonilt eurolt (aastal 2022) umbes 25 miljoni euroni (aastal 2025).