Miinimumpalga tõstmine vähendab Ametiühingute Keskliidu esimehe Jaan-Hendrik Toomeli sõnul sotsiaalset ebavõrdsust ja töötavate inimeste palgavaesust. Kuna enamik palgatõusust jõuab peredeni, vähendab miinimumpalga järsem kasv lisaks ka laste vaesusriski.

Ametiühingute ja Tööandjate esindajad kohtuvad miinimumpalga kokku leppimiseks esimest korda teisipäeval, 10. oktoobril kl 15 Tallinnas Ametiühingute majas Laulupeo 24.