Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu selgitas, et kliendid muretsema ei pea, nii Eesti kui Läti kliendid teenindatakse algaval kütteperioodil ära, samuti nende portfelli Soome kliendid Hamina LNG terminali toel. "Ent kindlasti oluline teema, mida Balticconnectori katkestuse taustal vaadata üleriiklikul tasandil on siinsete varustusallikate ja -taristu mitmekesistamise olulisus tänases maailmas," lisas Nõu.

Eesti Gaasi juht Margus Kaasik kinnitas, et sel nädalavahetusel ilmsiks tulnud võimalik leke Balticconnectori toruühenduses Eesti ja Soome vahel Eesti Gaasi klientide tarnekindlust ei mõjuta, ei Balti riikides ega Soomes. "Me teeme koostööd regiooni mõlema suure terminaliga, Inkooga Soomes ja Klaipedaga Lätis, ning suudame seeläbi oma klientide gaasivajaduse katta. Lätis asuv gaasimahuti on rekordtasemel täis ja võimaldab talvele rahulikult vastu minna. Läbi Leedu-Poola toruühenduse on Eesti seotud Euroopaga, nii et vajadusel saab ka sealtpoolt meie piirkonda gaasi liigutada," lisas Kaasik.