Kontrolli käigus tuvastati minetusi ettevõtte üldjuhtimise korralduses, vastavuskontrolli funktsiooni toimimises, operatsiooni-, IT-, krediidi- ja likviidsusriski juhtimises ning aruandluse õigsuse tagamises. Panga mitmed sise-eeskirjad ei vastanud nõuetele ja olemasolevaid sise-eeskirju alati ei järgitud. Puuduseid esines laenunõuete klassifitseerimises ning ka allahindluste moodustamise metoodikas.

Inbank kinnitab, et on mitmed puudused tänaseks juba kõrvaldanud, olles täiendanud panga sise-eeskirju ja tõhustanud protsesse.

Inbanki juhatuse liige ja riskikontrolli juht Evelin Lindvers sõnas, et Inbanki jaoks on väga tähtis järgida kõiki kehtivaid regulatiivseid nõudeid. „Kõikide puuduste kõrvaldamiseks on meil olemas aja- ja tegevuskava, mis on finantsinspektsiooniga kooskõlastatud,“ lisas ta.