Täna jõustus pärast pikka kohtuvaidlust Keskkonnaameti otsus karistada aktsiaseltsi Olerex eelmisel aastal avastatud rikkumise eest atmosfääriõhu kaitse seaduse nõuete täitmisel. "Siin räägime nõuete täitmisest 2021. aastal, kui Olerexil jäi kohustus täitmata väga napilt – protsendi murdosa ulatuses. Hinnanguliselt sai ettevõte rikkumise arvelt majanduslikku tulu ligikaudu 8 tuhat eurot. Sellele tuginedes määras amet karistuseks 12 tuhande euro suuruse rahatrahvi. Tänase Riigikohtu määrusega on see Keskkonnaameti otsus jõustunud," sõnas keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu.

Keskkonnaameti sõnul on veel käimas väärteomenetlus kahtluses, et Olerex on jätnud biokütuse nõude täitmata ka 2022. aastal - kuid nüüd juba suuremas ulatuses. "Oluline on seegi, et nüüd räägime juba korduva rikkumise kahtlusest. Seetõttu võib 2022. aasta rikkumise eest oodata ettevõtet oluliselt suurem trahv. Lisaks on käimas kriminaalasi, milles Olerexile heidetakse ette valeandmete esitamist biokütuse aruannetes 2022. aastal. Lisaks rahatrahvile võivad sellised rikkumised kaasa tuua teisigi tagajärgi, näiteks tegevusloa peatamise," selgitas Avarsalu.