Tegu on viimaste aastakümnete suurima miinimumpalga tõusuga aasta lõikes.

Eesti Tööandjate Keskliidu ja Ametiühingute Keskliidu kevadise kokkuleppe järgi pidi alampalk kerkima 2027. aastaks 827 euroni ehk 50 protsendini keskmisest palgast.

Selle sihi järgi plaaniti, et järgmisel aastal tõuseb alampalk 14 protsendi võrra.

Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas sõnas möödunud nädalal aga, et majanduse järjepideva languse ja tööpuuduse suurenemise tõttu peaks aeglustuma ka miinimumpalga tõus.

Täna toimunud läbirääkimistel saavutasid liidud kokkuleppe. Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan-Hendrik Toomel on kompromissiga rahul.

“Läbirääkimiste laua taga sündinud tulemus – 820 eurot bruto miinimumpalka kuus – aitab tasandada inflatsioonist tingitud miinimumpalga ostujõu vähenemist ning parandab paljude perede majanduslikku olukorda,“ on Toomel tulevikku vaadates lootusrikas.

Kokkuleppe tulemusel tõuseb töötasu alammäär 13% ja moodustab 42% Eesti Panga poolt prognoositavast keskmisest palgast 2024. aastal.

Eesti Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas märkis, et tänane kokkulepe arvestab nii kevadel sõlmitud alampalga hea tahte lepet kui ettevõtluse tegelikku olukorda ja väljavaateid.

„Tööandjad on praegu tuleviku suhtes ebakindlamad kui kevadel, sest Eesti majandus on langenud kuus kvartalit järjest, välisnõudlus püsib nõrk ja ettevõtete konkurentsivõime on tugeva surve all," rääkis Aas.

"Neid tingimusi arvestades leppisime kokku miinimumpalga tõusu järgmiseks aastaks, mis peaks rahuldama nii töövõtjate kõrgeid ootusi kui tööandjate reaalseid võimalusi."